Varför du aldrig har vunnit hittills och hur du kan ändra på det

Alla som satsar på sportspel drömmer förmodligen också om att verkligen kunna göra en stor vinst. Många drömmer också om att kunna leva på vinsterna från sportspel. Men för de flesta människor förblir denna dröm bara en dröm. Men några få personer lyckas göra stora vinster med sina sportspel och till och med leva på det. Till skillnad från roulette handlar sportspel inte bara om ren tur, utan också om verklig skicklighet.

Hur kan du äntligen vinna?

Sportspelvärlden har verkligen några mycket framstående förebilder som har visat att man även här kan göra riktigt stora vinster. Det rör sig till exempel om Matthew Benham, Tony Bloom, Billy Walters och andra. De blev alla rika på sportspel. Ofta behandlas sportspel precis som spel. Framgångsfrekvensen ser därefter ut på motsvarande sätt. Framgångsrika sportspelare däremot vet verkligen hur man gör när man satsar på sportspel.

Beroende på vilket sportspel som ska placeras har dessa sportspelare tillräcklig kunskap om spelarna eller hästarna. De känner till spelarnas sinnesstämning och de är också väl förtrogna med ställningarna och de särdrag som följer av dem. Redan detta visar tydligt att en stor mängd expertkunskap ligger till grund för dessa satsningar. Den här typen av spel har inget att göra med klassiska spel. Här måste du helt enkelt inse att du knappast kommer att hitta en professionell roulettspelare, men det finns faktiskt några professionella spelare inom sportspel.

Skillnaden mellan att vinna och förlora

Om vadslagning ses mer som en hobby och mindre som en passion är grunden mer kul än verklig kunskap. Denna typ av spel är dock egentligen mer som ett spel. Under vissa omständigheter kan vinster realiseras på kort sikt. Men det är ingen garanti för att du kommer att vinna i längden.

Men om du aldrig har vunnit och nu vill ändra på det måste du ändra två saker i framtiden. Spänning och hopp om snabba pengar är de två faktorer som du verkligen måste avstå från om du vill vinna. En person som satsar mycket framgångsrikt analyserar i förväg och har oftast en strategi.

Detta betyder dock inte alls att det nu finns ett patenträttsligt rättsmedel. Annars skulle säkert alla bookmakers redan vara konkursmässiga.


Hur man lyckas med vadslagning

Skillnaden mellan framgångsrika sportspelare och hobbyspelare ligger främst i det faktum att för ”proffs” är fokus mindre på att ha roligt. De som har lite tur tänker oftast i fel riktning. En riktig sportspelning bygger trots allt på sunda beslut. Här spelar både analys och stor erfarenhet en viktig roll. Det är också viktigt att notera att det till skillnad från rent spelande inte finns något sådant som en lyckosam strimma här. När det gäller innehåll innebär tur faktiskt saker som du inte kan kontrollera. Detta gäller i princip även för fotboll, eftersom det i strikt mening är ett slags slumpmässigt experiment.

Men det finns fortfarande några fasta faktorer. Varje lag har till exempel en viss styrka som beror på miljön, truppen och träningarna.

Det hela blir kanske tydligare om man tänker sig att det ena laget startar med en styrka på 100 och det andra med en styrka på 35. Även om ingen kan förutsäga vad som kommer att hända på planen är det ändå en fråga om att tolka sannolikheten. Det är alltid möjligt att många olika och oförutsägbara händelser inträffar. Det kan till exempel handla om ett skott mot ribban i stället för att träffa målet, eller om en spelare har skadat sig. Men i slutändan spelar allt detta en underordnad roll, för här handlar det fortfarande om sannolikheten 100:35.

För att lyckas med spelandet måste man därför bestämma lagets styrka genom egen forskning. I slutändan måste din egen analys vara bättre än bookmakerns.

Matematisk förståelse är en viktig förutsättning.

Om du verkligen vill vinna på sportspel måste du ha en viss matematisk förståelse utöver den nödvändiga specialistkunskapen. I slutändan handlar det alltid om siffror när du gör ett sportspel. Varken intuition eller skicklighet, som i poker, har en fast plats här. Här måste du agera som en bookmaker. Detta innebär att vissa grundläggande kunskaper i algebra och statistik är viktiga förutsättningar. Det är nödvändigt att kunna härleda sannolikheter från odds. De måste sedan kopplas till insatsstorlek och säkerhet. Syftet är trots allt att räkna ut bookmakerens fördel. Man måste också ta hänsyn till skatten på spel. Det är också viktigt att leta efter de bästa oddsen bland de olika leverantörerna.

Det är alltid lämpligt att skapa en Excel-tabell för en spelmodell. Särskilt i början är detta inte lätt för många sportspelare. För här är passionen till att börja med inte lika stor som den kunskap som krävs. Men en sak är säker, med tiden kommer du att ha både kul och framgång.

Du har också möjlighet att rådfråga ett experttips. Det finns till exempel vetenskapliga verktyg som beräknar resultatet av fotbollsmatcher från de viktigaste ligorna och tävlingarna med hjälp av matematiska formler. Detta innebär naturligtvis inte en 100-procentig garanti, utan bara en god hjälp.

Känslor har ingen plats i vadslagning

Även om matematik och statistik är ganska nyktra och kalla är detta en stor fördel eftersom ingen av dem kan påverkas. Men när det gäller den mänskliga faktorn spelar känslor alltid en viktig roll. Disciplin är ett viktigt grundkrav här. Om du aldrig har vunnit på sportspel tidigare, men nu äntligen vill vinna, kan du inte bara sätta dig vid datorn för en stund och göra en snabb satsning. Fasta tider bör nu schemaläggas, eftersom verkliga affärsbeslut nu står på spel. De spelare som hoppas på en snabb utbetalning är i slutändan de som inte tjänar några pengar på sina satsningar.

Här krävs intensiv utbildning. Detta kommer att förbättra beslutsfattandet avsevärt. Disciplin, uthållighet och lite uppoffringar är helt enkelt en del av en lönsam sportspelverksamhet.